Set 5

24 nigiris (maguro, sake, shime saba, ebi, hotate, unagi, tamago, avocado)

55.20